Het herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te
herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te
beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen.
Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer
gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de
vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende
levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of
onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent
overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen
derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u
om ons een e‐mail, al dan niet met inbegrip van het modelformulier, sturen via {email}. Binnen uiterlijk 14
dagen na het sturen van de e‐mail dient u de producten terug te sturen
Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.
Terugbetaling
In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo
spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het
herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een
andere methode met ons afspreekt.U kunt de redelijk door u gemaakte kosten per e‐mail, via
info@ikbenjarig.nl aan ons doorgeven. Wij zullen deze kosten vergoeden.

Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
• Diensten waarvan de uitvoering met toestemming van de consument is begonnen (bijvoorbeeld het
boeken van een reis, het afsluiten van een abonnement, het downloaden van een e‐book, printbare
werktekeningen pdf, film, cd etc.).